KATOWICKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

PARTNER PROGRAMU

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 31 mld złotych i stworzyły ponad 76 tysięcy miejsc pracy. KSSE to, według Financial Times, w ostatnich trzech latach, najlepsza strefa ekonomiczna w Europie. Inwestowanie w KSSE umożliwia korzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnień w podatku dochodowym CIT, w wysokości od 25 do 55 procent poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 2-letnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

300

FIRMY LICZONE
W SETKACH

70

MIEJSCA PRACY
W TYSIĄCACH

31 

INWESTYCJE WARTE
MILIARDY

2614

OBSZAR STREFY
W HEKTARACH

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Copyright (c) 2018 POLSKA PRESS GRUPA

Obserwuj nas