Operator urządzeń kontrolnych w hucie szkła

Firma CP Glass S.A. w Orzeszu, mieszcząca się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zajmuje się produkcją opakowań szklanych dla największych producentów piw i alkoholi wysokoprocentowych na świecie. W orzeskiej hucie zatrudnionych jest ponad 450 osób. Obecnie CP Glass poszukuje m.in. inżynierów jakości, mechaników, operatorów automatów, operatorów urządzeń kontrolnych oraz ślusarzy.

Huta szkła w Orzeszu ma bogatą historię. W 1838 roku w tym mieście powstała Huta Żelaza Mariehütte. Następnie w 1869 roku wygaszono piece i przebudowano ją na hutę szkła, którą otwarto w 1870 roku, by nieprzerwalnie funkcjonowała do dzisiaj. Obecnie CP Glass w Orzeszu zajmuje się produkcją opakowań szklanych dla największych producentów piw i alkoholi wysokoprocentowych na świecie. Piwo w wyprodukowanych w Orzeszu butelkach dostępne jest na całym świecie.

W CP Glass zatrudnionych jest blisko 450 osób. Obecnie firma w Orzeszu poszukuje pracowników na stanowiska: inżyniera jakości, kontrolera jakości, magazyniera, mechanika, mistrza zmiany, operatora automatu, operatora linii, operatora systemu pakowania, technika urządzeń kontrolnych, specjalistę ds. wsparcia procesu sprzedaży i planowania oraz ślusarza.

- Ze względu na dużą liczbę stanowisk, na które obecnie poszukujemy pracowników, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie w zakładce „kariera” znajdują się wymagania i informacje na poszczególne stanowiska – mówi Beata Pilch HR Manager w CP Glass w Orzeszu.

ODCINEK 17.

Obecnie CP Glass w Orzeszu zajmuje się produkcją opakowań szklanych dla największych producentów piw i alkoholi wysokoprocentowych na świecie.

Praca operatora urządzeń kontrolnych, która przedstawiana jest w naszym programie polega na nadzorze nad prawidłową pracą urządzeń kontroli wyrobów gotowych, usuwaniu awarii oraz regulacji urządzeń kontrolnych, przezbrajaniu urządzeń a także udziale w konserwacjach, modernizacjach i naprawach urządzeń kontrolnych. Od osób zatrudnionych na takim stanowisku wymaga się wykształcenia minimum zawodowego technicznego, gotowości do pracy w systemie czterobrygadowym, odpowiedzialności, dobrej organizacji pracy, a także samodzielności i rzetelności w wykonywanej pracy.

Pracownicy zatrudnieni w orzeskiej hucie szkła, oprócz stałego i stabilnego wynagrodzenia, mogą liczyć również na dofinansowanie do wczasów, kartę MultiSport, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie, a także możliwość poszerzania wiedzy, ciągłego rozwoju zawodowego oraz awansów.

PARTNER PROGRAMU

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 31 mld złotych i stworzyły ponad 76.000 miejsc pracy. KSSE posiada w swej ofercie działki o łącznej powierzchni 2614ha w 40 gminach, z czego 900 ha jest wciąż dostępne dla inwestorów. 

Copyright (c) 2018 POLSKA PRESS GRUPA

Obserwuj nas